Victor Chmarin

Victor Chmarin
pozície: Oprava bytu Master
Pracovné skúsenosti: 12 rokov
hodnotenie: 361
Majster obnovy bytu. Venuje sa interiérovým a fasádnym dokončovacím prácam všetkých druhov: štetce, omietky, tapetovanie, všetky druhy obkladačských prác, ako aj všetky druhy podláh a stropov.

Publikácie autora

farby

lepidlo

Nástroje